divendres, 26 de setembre de 2014

AZIMUT 282º


He encarat AZIMUT com una pràctica artística on debatre amb mi mateix l’articulació del procés de realització, investigació, reflexió, anàlisi, estratègies i, fins i tot, interessos a curt o llarg termini… d’un projecte fotogràfic. Una àrea de debat actiu entre el globus terraqüi i diferents enclavaments que es troben convivint en una convergència espaciotemporal determinada. AZIMUT posa al centre qüestions i estableix un diàleg entre ambdues àrees que, davant d’un destí incert, sorgeixen i en mostren interpretacions obertes.
AZIMUT en cartografia és l’angle centesimal comptat, en el sentit de les agulles del rellotge a partir del nord geogràfic, des d’un punt de sortida determinat, que estableix una direcció fixa en un pla horitzontal, fins a un punt d’arribada. He afrontado ACIMUT como una práctica artística donde debatir conmigo mismo la articulación del proceso de realización, investigación, reflexión, análisis, estrategias, e incluso, intereses a corto o largo término… de un proyecto fotográfico. Una área de debate entre el globo terráqueo y diferentes enclaves que se encuentran conviviendo en una convergencia espaciotemporal determinada. ACIMUT pone en el centro cuestiones y establece diálogos entre ambas áreas, que ante un destino incierto, surgen y nos muestran interpretaciones abiertas. 
ACIMUT en cartografia es el ángulo centesimal calculado, en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico, desde un punto de salida determinado, que establece una dirección fija en un plano horizontal, hasta un punto de destino.