divendres, 27 d’agost de 2010

Foto Forum 34


“La yuxtaposició d´imatges quan no són el resultat d´un muntatge fotogràfic, sinò la visió natural d´una escena a travès d´una vidriera i els reflexos o transparències d´aquesta, propicia una imatge inèdita que sembla alterar la realitat, sense manipular-la. El fotògraf ha sapigut veure l´efecte visual en una escena trivial o qüotidiana per trobar-hi una significació i composició pròpies que ens mostren tota la potencialitat de la fotografia. La imatge així ens empeny a veure´n més, con si es tractés de la inicial d´una sèrie fotogràfica plena d´enigmes i suggeriments."


Salvador Rodes

Periodista